A célcsoport


A Nyugat-magyarországi Egyetemen közel 12 000 hallgató, 10 karon és 5 városban tanul széles spektrumú képzéskínálatunkból. A Közgazdaságtudományi Kar több, mint 1100 hallgatóval büszkélkedhet alap-, mester-, felsőfokú-, posztgraduális és PhD képzéseken. Diplomás közgazdászaink különböző magyar, német és angol nyelvű – többek között nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, Betriebswirtschaft und Management, valamint kereskedelem és marketing – alapképzéseink közül kerülnek ki.
Karunkon a hallgatók a hagyományos magyar nyelvű képzések mellett, komplett német nyelvű képzésekből választhatnak. Azaz lehetőség nyílik arra, hogy Bachelortól egészen a PhD képzésig teljes egészében német nyelven tanuljanak hallgatóink.

A rendezvény két fajsúlyos téma köré épül:
  • másod-, harmadéves és végzős hallgatóink figyelmét szeretné felkelteni a cégek által kínált lehetőségekre,
  • illetve egyetemi-céges kooperációk lehetőségeinek megvitatása és innovatív megoldások kialakítása a cél.
Így a meghívottak közt szerepelnek elismert magyar és külföldi professzoraink mellet, számos érdekelt vállalat ügyvezetője és képviselője.