Egy exkluzív partner a gazdaságban

Üzlet, tudomány és felsőoktatás

Vállalati kooperációk, tudományos támogatás és szponzorálás


Köztudott és általánosan elismert tény, hogy a gazdasági fejlődés meghatározó szereplői az egyetemek és egyben a társadalom példaképei.
Legyen Ön is része a gyakorlatorientált oktatásnak és járuljon hozzá a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez.
A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni központja mellett Budapesten, Győr¬ben, Szombathelyen Székesfehérváron és Mosonmagyaróváron is képviselteti magát.
Az NYME több mint 10 000 hallgatóval Magyarország egyik legjelentősebb egyeteme. Melyből közel 1200-an a Közgazdaságtudományi Karon folytatják tanulmányaikat.
A gazdaság nem csupán matematikai modellekben, számításokban és statisztikai mutatókban tükröződik. Nem csupán a mért vagy mérhető teljesítmények tárháza, objektív törvények megnyilvánulása, hanem maga az élő–lélegző társadalom, melynek ismereteit és elvárásait a közgazdaságtan nem hagyhatja figyelmen kívül.
A Közgazdaságtudományi Kar alap- és mesterképzéseket magyar, német és angol nyelven kínál. Hallgatóink motivált gyakornokok, frissdiplomásaink tehetséges munkatársak lehetnek Önök számára.

Miért az NYME KTKmint partner?

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara felismerte a tudomány és gazdaság kapcsolatának fontosságát. Ezek az érvek szólnak mellettünk:
 • sok évre visszavezethető hagyományok;
 • széleskörű szakmai tapasztalat;
 • jövőorientált oktatás és továbbképzés;
 • kiváló docensek;
 • előnyös földrajzi elhelyezkedés;
 • jelentős fejlődési potenciál;
 • rugalmas partner;
 • innovatív kutatás-fejlesztés.

Nemzetköziség

 • Oktatók és hallgatók nemzetközi hálózata;
 • nemzetközi együttműködések –egyetemekkel és vállalatokkal;
 • nemzetközi képzések;
 • gazdasági szempontból előnyös lokáció Közép- és Kelet-Európában.
„Fontos számunkra, hogy hallgatóink a jól megalapozott tudományos, elméleti háttér elsajátítása mellett globális gondolkodásmódra is szert tegyenek, ezáltal Önök számára is kiemelkedő munkavállalókká váljanak. Szeretnénk ezt az újszerű, nemzetközi, gyakorlatias, kultúrájában és struktúrájában megváltozott irányzatot hosszútávon képviselni és fejleszteni. Ehhez azonban az Önök segítségére is szükségünk van!"

Dr. Fábián Attila
a Közgazdaságtudományi Kar dékánja


Kooperációs lehetőségek, szponzorálás, támogatások

KOOPERÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
 • vállalati professzorátus;
 • stratégiai együttműködés;
 • egyedi, vállalatra szabott (tovább-)képzések;
 • céges rendezvények;
 • kutatási megbízások.
SZPONZORÁLÁS
 • vendégelőadók szponzorációja;
 • partnerség rendezvényeken, rendezvénysorozatokon;
 • egyetemi projektek és esettanulmányok szponzorációja;
 • előadótermek névadó szponzorációja.
TÁMOGATÁSOK
 • egyedi ösztöndíjak (ösztöndíj-programok);
 • közvetlen támogatások;
 • adományok a könyvtárunk részére;
 • részvétel a kar akadémiai és kulturális életében.