Tagjaink

Horváh Ágnes – csoportvezető
Horváth Ágnes vagyok a Közgazdaságtudományi Kar doktorandusza és a Vállalati Kapcsolati Csoport vezetője. A Vállalati Kapcsolati Csoport vezetőjeként, alapító tagjaként és talán iniciátoraként is óriási felelősséggel tartozom nem csak a csoport felé, hanem a Karunk felé egyaránt, hiszen a gyakorlatorientáltság, a gyakorlatias oktatás és a vállalati együttműködések a jövő egyik főbb pillérei, de napjainkat is meghatározzák. Amikor 2014 februárjában dr. Fábián Attila Dékán úr megbízott a VKCS vezetésével elhatároztam, hogy úgy próbálom irányítani ezt a csoportot, mint egy saját vállalkozást és igyekszem ezt a szellemet a tagok felé is átadni. A feladat adott, a lehetőségek hatványozottan állnak előttünk és Fazekas Nikolett kolléganőmmel egy olyan magas színvonalú stabil alapot sikerült létrehoznunk, melynek sikerei önmagáért beszélnek. Biztos vagyok benne, hogy a csoport minden egyes tagja hozzátesz ahhoz, hogy a csoport és aktivitása dinamikusan fejlődni tudjon és ezáltal úgy gondolom, hogy garantált a közös siker.


Adorján Sára
Adorján Sára másodéves nemzetközi gazdaságtan szakos hallgató vagyok. 2014 októberében csatlakoztam a Vállalati Kapcsolatok Csoporthoz, miután sok jót hallottam róla. A találkozók mindig eredményesen és szórakoztatóan telnek, mert mindig jó a hangulat és sok jó ötlet felmerül közben, ami talán elsőre merésznek is tűnhet.


Horváth Lea
Horváth Lea vagyok, másodéves alapszakos hallgató nemzetközi gazdálkodás szakon. Az egyetem mellet az idei év szeptemberében kezdtem meg tanulmányimat idegenvezetőként. További terveim között szerepel a mester szakon való továbbtanulás. Véleményem szerint a Vállalati Kapcsolati Csoport egy komoly ambíciókkal rendelkező, lelkes diákokból álló közösség. Cálunk olyan programok szervezése a hallgatóság számára, melyekkel igazi gyakorlat-orientált tudásra tehetnek szert.


Kőrös Barbara
Kőrös Barbara vagyok, harmadéves gazdálkodási menedzsment szakos és vállalati menedzsment szakirányos hallgató.
A Vállalati Kapcsolati Csoport mellett tagja vagyok a Gidai Erzsébet Közgazdasági Szakkollégiumnak is. Az egyetem mellett az Autoliv Kft. HR gyakornokaként dolgozok. Az alapképzés befejezése után szeretném mesterképzési szakon folytatni a tanulmányaimat és mellette dolgozni.
A Vállalati Kapcsolati Csoport tevékenységét a Contact Day során ismertem meg, és mivel nagyon tetszett maga az esemény, arra gondoltam, hogy nekem is kedvem lenne hasonló események megszervezéséhez. Nagyon fontosnak tartom a szoros kapcsolatot a vállalatok és az egyetem között és szeretnék közreműködni abban, hogy ezek a lehetséges együttműködések létrejöjjenek, illetve tovább fejlődjenek. A közös munka a csoport többi tagjával jó hangulatban telik, és ami a legjobban tetszik, hogy mindenki azt a feladatot végezheti, amihez van ötlete, kedve, tehetsége.


Lukács Ágota
Lukács Ágota vagyok, a NYME KTK negyedéves hallgatója, a német nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapképzés végzős diákjaként csatlakoztam a csoporthoz.
Az elmúlt évben volt szerencsém belelátni a csapat eddigi tevékenységébe, részt vettem a Contact Day-en és az Amber Road elnevezésű rendezvényen is. Tudom, hogy ez a csoport egyetemünk és a diákok jövőjéért jött létre, ezért szívesen kapcsolódom bele a továbbiakban, akár nagyobb feladatvállalásokkal is a csoport munkájába.
Fontosnak tartom, hogy egyetemünk minél több vállalattal személyes kapcsolatot alakítson ki, bővítve ezzel a diákok számára a gyakorlati helyek, üzemlátogatások, szakmai tapasztalatok, de akár munkahelyek lehetőségének tárházát. Külföldi ösztöndíjam során megtapasztaltam, hogy valóban működhet egy felsőoktatási intézmény és egy vállalat szoros együttműködése. Németországban duális képzésekben a diákok a tanév felét nem az iskolapadban, hanem egy vállalatnál töltik, s ha kölcsönösen megfelelnek az elvárások és az elképzelések, jó nagy valószínűséggel ott is tudnak maradni.
Örömmel tölt el, hogy egy ilyen lelkes csapat tagja lehetek, és remélem, hogy a jövőben sok új ötlettel és olyan programokkal tudunk szolgálni, melyet oktatóink támogatnak, diáktársaink pedig nagy érdeklődéssel vesznek részt rajtuk.


Majsa Ildikó
Majsa Ildikó vagyok, 2013 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat itt Sopronban, mint nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató. Középiskolában szerzett szakmai végzettségem idegen nyelvi titkár, az évek alatt ismerkedtem meg és szerettem meg mélyebben a rendezvényszervezést. E vonalon is voltak terveim a jövőre nézve, majd megismerkedtem a hangulatos, de komoly VKCS-val és tagjaival. Rendezvények szervezése, szakmai kihívások a motivációm a csoporthoz csatlakozással.


Mizda Balázs
Végzős Vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgató.
Alapképzésen gazdaságinformatika szakon végeztem Sopronban, amely képzésen - jelenleg - demonstrátorként veszek részt a harmadéves hallgatók oktatásában.
A gyakorlatias képzést kiemelkedően fontosnak tartom, amelyhez a legcélravezetőbb lehetőséget maguknál a vállalatoknál biztosít a Közgazdaságtudományi Kar. Karunkon a Vállalati Kapcsolati Csoport hivatott ezen - megfelelő képzést biztosító - elhatározást megvalósítani, e véleményegyezést tapasztalva csatlakoztam a szervező csapathoz.
Korábbi egyetemi éveim során - hallgató vezetőként - számos alkalommal kerültem kapcsolatba vállalatokkal, rendezvényeink alkalmával.
Tanulmányaim alatt a Generali Biztosító Zrt. gyakornokaként vettem részt a mindennapi feladatok elvégzésében, majd a gyakorlat befejezését követően 2011 szeptembere óta a cég munkatársa vagyok, egyéni vállalkozóként.
A Kar hosszú távú céljainak megfelelően elkészítettem a sopronikozgaz.hu weboldalt a leendő elsőéves hallgatók tájékoztatásának érdekében.
Tanulmányaimat PhD-képzésen kívánom folytatni.


Alumni-tagunk

Fazekas Nikolett – koordinátor
Fazekas Nikolett végzős nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) mesterszakos hallgató, a Vállalati Kapcsolati Csoport koordinátora vagyok. Egyetemi éveim alatt több tudományos tevékenységet végeztem, konferenciákon, kutatási projektekben és rendezvények szervezésében vettem részt. Mindig is fontosnak tartottam a gyakorlatorientált közgazdász képzést és a vállalati kapcsolatok erősítését mind a hallgatók, mind az egyetem szemszögéből, így 2013 szeptemberében Horváth Ágnes kolléganőmmel felállítottuk a Vállalati Kapcsolati Csoportot. Az első rendezvényeink, pl. Contact Day, Integrált Vállalati Hét, Students' Dinner sikerei óta büszke vagyok folyamatosan bővülő eltökélt, dinamikus csapatunkra.